Καλωσορίσατε στην Φόρμα Υποβολής Εργασίας στο 16ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής  

930 banner kmaked

Σε αυτή τή φόρμα δηλώνετε στοιχεία της εργασίας σας   όπως:   Σχολική Μονάδα, Τίτλος Εργασίας, Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου εκπαιδευτικού, Ονοματεπώνυμο άλλων συμμετέχοντων εκπαιδευτικών, Πλήθος μαθητών κτλ.

Πριν την υποβολή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει το Πρότυπο Περίληψης,  σε 2η φάση να το συμπληρώσετε και τέλος να το υποβάλλετε σε αυτή τη φόρμα μαζί με όλα τα στοιχεία σας. 

 

ΒΗΜΑ 1ο - ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ